Poděkování

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kdo se podílejí na činnosti oddílu.

V první řadě děkujeme všem sponzorům a donátorům za finanční prostředky, bez nichž by to zkrátka nešlo. Jsou to: Městská část praha 1; Magistrát hlavního města Prahy; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Český svaz ochránců přírody. A jedinci z řad rodičů a našich přátel.

Za záštitu, podporu a pomoc ve složitých vodách financí a administrativy děkujeme Sdružení mladých ochránců přírody.

Nemalý dík si zaslouží Ti, kdo se jakoukoli měrou podílejí na fungování oddílu. A to nejen materiálně, ale
i vlastní prací. Ať už jsou to bývalí členové oddílu, rodiče a kamarádi nynějších členů nebo naši přátelé a kamarádi, kteří nám pomáhají budovat tábor, poskytují ubytování na akce apod.

Náš velký vděk si zaslouží i naše rodiny za všestrannou péči a podporu.